Select Page

Geen garantie voor de eiken op de Boekenberglei

Geen garantie voor de eiken op de Boekenberglei

De stad Antwerpen maakte in september in het kader van de aanleg van een nieuwe tramkeerlus langs Gitschotellei, Drakenhoflaan, Boekenberglei en Cruyslei een profielanalyse. En onderzocht de gevolgen van de plannen op een aantal bomen.

Districtsraadslid Steven Van Bockstal (Groen) las het rapport en besloot: “De studie is pessimistisch over het uitvoeren van werken nabij de onderzochte bomen.” Hij interpelleerde dan ook tijdens de districtsraad districtsschepen van straatbeeld Freddy Lorent (O-VLD).

Steven Van Bockstal: “Uit bodem- en wortelonderzoek is gebleken dat bij de bomen die vooropgesteld waren te behouden in het project ‘heraanleg keerlus tram Boekenberglei ’ veel wortels zich vrij oppervlakkig bevinden. Ze bevinden zich in de zone die normaliter wordt uitgegraven voor de fundering voor de verharding (nvdr. tot 5 meter van de boom). Bij de meeste bomen zal dit leiden tot onaanvaardbare wortelschade.” De analyse besteedde geen aandacht aan de zomereiken op de Boekenberglei, dus veralgemeende het groene raadslid zelf de conclusies naar alle bomen. Van Bockstal: “De trambaan die aangelegd zou worden op de Boekenberglei zou op nog geen 2 meter liggen van de zomereiken die meer wortelvorming hebben.”

Beschermingsmaatregelen versus werkzaamheden tot op twee meter

Raadslid Van Bockstal concludeerde dat de analyse geen garantie is voor de oude eikenbomen en vroeg dan ook een reactie aan de schepen. Schepen Lorent antwoordde dat ook het districtsbestuur een maximale bescherming van de eiken eist. “Maar,” zo reageerde de schepen: “als er twee zouden wegvallen voor het project blijven er nog 29 over.” Voor het deel van de Boekenberglei tussen Muggenberglei en Waterbaan zou het dwarsparkeren veranderen in langsparkeren, wat al een verbetering voor de bomen daar is. Een garantie voor behoud van de eiken wilde de schepen niet geven, ook gezien de leeftijd (nvdr. de leeftijd van de eiken wordt geschat op 150 jaar, zomereiken worden 300 tot 400 jaar oud en zelfs ouder.) Lorent: “Ik kan niet garanderen dat over vijf jaar drie zomereiken kapot gaan.”

Steven Van Bockstal repliceerde daarop dat er volgens de analyse door de werkzaamheden al meer bomen zouden sneuvelen dan verwacht. Hij stelde ook dat er maatregelen worden genomen om de zomereiken te beschermen maar tegelijk gebeuren drastische ingrepen op twee meter van de stammen. Van Bockstal: “De bomen moeten nu niet weg, maar het zou wel eens kunnen gebeuren dat door de aanleg van de nieuwe trambedding ze over vijf jaar allemaal wegmoeten omdat ze te ziek zijn geworden.”

About The Author

mm

Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelance-journalist en was o.a. correspondent van GvA voor het district Deurne. Hij werkt mee aan buurtbladen zoals 't Vliegerke en Borgerblad

Leave a reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het weer

Antwerp
Showers in the Vicinity
06:3720:45 CEST
Feels like: 5°C
Wind: 21km/h WSW
Humidity: 94%
Pressure: 1011.51mbar
UV index: 0

(advertenties)