Select Page

Fundamentele bedenkingen bij het project De Nieuwe Rand (onderdeel van de Oosterweelverbinding)

Fundamentele bedenkingen bij het project De Nieuwe Rand (onderdeel van de Oosterweelverbinding)

Op 20 februari organiseerde het Team van de Nieuwe Rand een infomarkt over de De Nieuwe Rand (DNR) in het Gasthuis te Wijnegem. DNR onderzoekt het oostelijk deel van het Haventracé en de ambities die hiervoor werden geformuleerd. Het gaat onder andere over de A102. Via een openbaar onderzoek wordt een tussennota voorgesteld.  Voor de A102 worden er drie kansrijke alternatieven bekeken.  Je kan nog reageren op deze tussennota tot 16 maart.

Publieke raadpleging en infomarkten Tussennota | De Nieuwe Rand

Omgevingsvergunningen | Openbare onderzoeken | Overzicht | Antwerpen.be

Volgende alternatieven voor het Haventracé worden voorgesteld:

  • een doorgaande A102
  • zonder A102
  • een verzamelende A102

De bezorgdheid over de klimaatimpact van het Haventracé heeft ook nog geleid tot een zoektocht om de klimaatrobuustheid in het gebied en het omliggende gebied te verhogen.  Dit wordt ook besproken in het document.

Algemene opmerkingen

Het al dan niet aanleggen van A102 blijkt volgens de verkeerscijfers weinig invloed te hebben op de verkeersdrukte op de Ring. Daarmee ontbreekt de noodzaak voor de aanleg. Zeker als je rekening houdt met de kostprijs voor de aanleg. Vraag is of de geplande maatregelen in de Klimaatgordel de impact op het klimaat door de aanleg van de A102 voldoende gaan compenseren. Door de focus op klimaat dreigt er te weinig aandacht te gaan naar oplossingen om de biodiversiteit te verbeteren.

Conclusie: Beter geen A102 en moest men die toch nodig vinden enkel aanleg via een geboorde tunnel. Dus zeker geen A102 met bijkomende op- en afritten.

Welke invloed hebben de verschillende alternatieven het Haventracé voor Deurne.

E313?

Indien gekozen wordt voor een het alternatief zonder A102 wordt een extra rijstrook voorzien op de E313 van Wommelgem tot de Ring (R1). Er kan op basis van de huidige gegevens nog geen beslissing genomen over ondertunneling of overkapping van de E313 omdat dit afhangt van de uitwerking van de Knoop Oost op de Ring. (Nvdr: Indien gekozen wordt om de E313 in te tunnelen, dreigt een deel van het Rivierenhof een werfzone te worden.)

 

Invloed op het beschermd landschap Ertbrugge en omgeving

De aanleg van de A102 gaat deze omgeving enorm beïnvloeden zowel voor de buurt als voor dit belangrijk biodivers gebied (bv. door inname van waardevol gebied of door het effect op grondwater). Enkel als er gekozen wordt voor een geboorde tunnel is,  kan de invloed beperkt blijven.

Indien gekozen wordt voor een verzamelend Haventracé moet men op zoek naar een extra op- en afrit ofwel in de buurt van Ertbrugge (Houtlaan)  ofwel in de buurt van de Bisschoppenhoflaan ofwel langs het Albertkanaal. Scenario waar noch Schoten noch Wijnegem voorstander van zijn. Bovendien zou zulk aansluitingscomplex aan de Houtlaan voor het Beschermd Landschap Ertbrugge, en specifiek voor het Ferrarisbos en Park Groot Schijn een ramp zijn. De A102 kan dan niet geboord worden, maar moet aangelegd worden via cut and cover, waarbij bovendien het deel dat naar de verkeerswisselaar met de E313 leidt omwille van veiligheidsredenen een open sleuf zou blijven Dit zou een enorme invloed hebben op de onmiddellijke omgeving qua landschap en lawaai.

Ik sluit af met een quote uit zijn artikel “Aanleg A102 berokkent te grote schade aan landschap en natuur” van Koen Van Keer, voorzitter Natuurpunt Antwerpen Stad. “ Dat men eind jaren 1970 nogal vlot ruimte reserveerde voor bijkomende autowegen is begrijpelijk. Dat men die ruimte in 2023-2024 (dus 45 jaar later!) ook op een vernietigende wijze zou “innemen’ , lijkt ons toch een stuk minder begrijpelijk. Het bewustzijn rond de klimaat- en biodiversiteitscrisis is ondertussen hopelijk voldoende gegroeid om hierin verantwoorde keuzes te maken. Zoniet ziet hethet er echt niet goed uitvoor ons, mensen…”    

Ludwig Van den Eynde

 

About The Author

mm

Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelance-journalist en was o.a. correspondent van GvA voor het district Deurne. Hij werkt mee aan buurtbladen zoals 't Vliegerke en Borgerblad

Leave a reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het weer

Antwerp
Cloudy
06:2920:52 CEST
Feels like: 5°C
Wind: 11km/h NW
Humidity: 87%
Pressure: 1016.59mbar
UV index: 0

(advertenties)