Select Page

“Twee scholen, dat zijn ruim 1000 leerlingen”

“Twee scholen, dat zijn ruim 1000 leerlingen”

Districtsraadslid Giuliana Chirinos Saavedra (Groen) diende op de districtsraad een motie in. Opdat het district zou aandringen bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om de snelheid van de Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei naar 30 km/per uur aan te passen.

Het groene raadslid heeft goede argumenten om deze vraag te staven. Chirinos: “In de omgeving van het Te Boelaerpark zijn er twee scholen gevestigd: De Vlinderboom (kleuter en lager) en de Hoedjes van Papier (lager), samen goed voor meer dan duizend schoolgaande kinderen.” Giuliana Chrinos heeft gesproken met weggebruikers, met buurtbewoners en de oudervereniging van De Vlinderboom. Ze heeft haar bevindingen afgetoetst met verkeersdeskundige Kris Peeters. Chirinos: “Eerder heeft districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) al voorgesteld om van de Thibautstraat, waar de school Hoedjes van Papier zich bevindt, een schoolstraat te maken. Het probleem is ruimer dan deze straat. Het drukke autoverkeer op de Jozef Verbovenlei/Arthur Matthijslaan vraagt naar circulatiemaatregelen en een modal shift. Maar ook de overdreven snelheid van sommige chauffeurs zou kunnen gecounterd worden via structurele aanpassingen in de weginrichting. Een duidelijke signalisatie over de maximaal toegelaten snelheid in deze schoolomgeving mag zeker niet ontbreken.”

Digitale signalisatieborden functioneren niet

In theorie bevat deze weg een schoolomgeving zone 30, maar de voorbije twee maanden werkten de digitale borden met een snelheidsbeperking van 30 km/uur zowel aan Borgerhoutse en aan Deurnese kant niet. Chirinos: “Ongelooflijk maar waar, de dag waarop ik mijn motie indiende functioneerden de borden plots weer. Maar terzake, de Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei zouden perfect kunnen aansluiten bij de bestaande zone 30 van de omliggende straten. Op die manier wordt de snelheid van deze wegen aangepast aan de zwakke verkeersdeelnemers en wordt het ook duidelijker voor de chauffeurs, althans in theorie, aan welke snelheid ze zich zouden moeten houden, idealiter met (politie-)handhaving, eventuele aanvullende maatregelen en op langere termijn een aangepaste weginrichting.”

De groene politica heeft een oplossing die geen duizenden euro’s hoeft te kosten. Chirinos: “De brede middenstrook van de Jozef Verbovenlei kan gerust over de hele lengte afgeschaft worden. En beide kanten kunnen met een meter worden versmald, zodat de straat een smaller beeld geeft. Chauffeurs zouden zo de neiging hebben om trager te rijden, zeker als ze elkaar kruisen. Bovendien kunnen de huidige voorrangsregels worden behouden voor de fietspaden rechts en links.”

Motie is verworpen

De motie werd echter niet aanvaard. Enkel CD&V en PDVA sloten zich aan bij Groen. Chirinos: “Volgens de districtsburgemeester zijn er maar enkelingen die te snel rijden. Hij gaf wel toe dat de zone 30 niet wordt gerespecteerd, dat er handhaving moet zijn en dat de lichten uiteraard moeten werken. Hij zei ook dat de middenstrook afschaffen te veel geld zou kosten. Groen betreurt dat de kindveiligheid op de openbare weg, zeker in een schoolomgeving, geen prioriteit schijnt te zijn voor dit bestuur.”

About The Author

mm

Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelance-journalist en was o.a. correspondent van GvA voor het district Deurne. Hij werkt mee aan buurtbladen zoals 't Vliegerke en Borgerblad

Leave a reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het weer

Antwerp
23°
Partly Cloudy
05:4721:49 CEST
Feels like: 23°C
Wind: 13km/h WNW
Humidity: 56%
Pressure: 1021mbar
UV index: 5

(advertenties)