Select Page

Buurt verzet zich tegen de plannen van het stadbestuur

Buurt verzet zich tegen de plannen van het stadbestuur

De stad Antwerpen wil een nieuwe tramkeerlus aanleggen. Die zou dan van de Gitschotellei over de Drakenhoflaan leiden om dan aan de Sint Jozefkerk te af te draaien naar Boekenberglei en verder door naar de Cruyslei. De gele borden voor een omgevingsvergunning hangen uit. Maar de buurt lust deze plannen rauw.

Het was een komen en gaan in het wassalon op de Gitschotellei. vrijwillige medewerkers van actiegroep ‘Juiste Spoor’ hadden er post gevat en marktbezoekers konden daar een bezwaarschrift tegen de aanleg van een nieuwe keerlus gaan tekenen. Ruim 300 mensen maakten daarvan gebruik. Charlotte Willemsen van de actiegroep was overdonderd door de grote belangstelling. Alhoewel zij anderzijds niet verbaasd is dat de buurt massaal tegen is. Willemsen: “Het is dan ook een bijzonder slecht plan.”

Een deel van Te Boelaarpark verdwijnt

Charlotte Willemsen somde nog eens op wat er allemaal mangelt aan het voorstel van de nieuwe keerlus. Het plan zal milieuschade toebrengen aan de buurt door het vellen van 64 gezonde grote bomen en het ontbossen van 67 m2 van het Te Boelaarpark. Willemsen: “Bomen zorgen voor propere lucht, verkoeling en regenwateropname en versterken de biodiversiteit. Dat wordt niet gecompenseerd door nieuwe aanplantingen.” Dat brengt ons bij het tweede punt: er is geen MER, een Milieu Effecten Rapport opgesteld. Zo’n rapport moet de schadelijke effecten voor het milieu inschatten. Het plan vertoont verder ernstige gebreken voor de verkeersveiligheid in een omgeving van drie basisscholen: Vlinderboom, Land van Nu en Drakenhof. Actiegroep Juiste Spoor voorziet ook verkeersdoorstromingsproblemen.

Antwerpen heeft nog geen vervoersplan

Het aantal parkeerplaatsen zal verminderen. Willemsen: “Op de Boekenberglei, tussen Jozef Verbovenlei en Drakenhoflaan gaat het aantal plaatsen van 149 naar 53. En in dat stuk is er de Sint Jozefkerk en feestzaal Drakenhof.” Er komen enkele scherpe trambochten bij waardoor geluidsoverlast zal toenemen. En wat er met de wekelijkse markt op de Gitschotellei zal gebeuren, is niet duidelijk. Maar wat voor Charlotte Willemsen helemaal onbegrijpelijk is, is het ontbreken van een Antwerps vervoersplan: “Er is nog geen Antwerps tramplan en toch wil de stad al dure infrastructuurwerken uitvoeren. Terwijl het andersom moet: de nood aan nieuwe traminfrastructuur moet worden gemotiveerd aan de hand van een toekomstbestendig tramplan.” Ze voegt er nog aan toe: “De stad zou beter werk maken van een Noord-Zuidtramverbinding in Deurne.”

Actiegroep roept op om bezwaar in te dienen

Actiegroep Juiste Spoor roept op om, als je niet akkoord gaat met de plannen (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2022157370), bezwaar in te dienen bij de stad Antwerpen. Bezwaar indienen is gratis. In een bezwaarschrift deel je je standpunten, opmerkingen en bezwaren mee. Je kan bijvoorbeeld aangeven welke hinder je zal ondervinden door het project (zoals geluidshinder, verminderde veiligheid en mobiliteit, milieu-effecten, enz.). Bezwaar indienen kan op drie verschillende manieren: via het omgevingsloket, per e-mail of per brief. Het Juiste Spoor heeft een modelbrief opgesteld: https://www.juistespoor.be/dien-bezwaar-in . Let op: bezwaar indienen kan tot en met 22 augustus. Wie hulp of meer info wenst, kan terecht op zondag 6 augustus van 9 tot 12 u in Zaal Drakenhof, Boekenberglei 213 Deurne of op de markt op de Gitschotellei op woensdag 9 augustus.

Foto boven: Het was druk aan de wasserij

Foto onder: Charlotte Willemsen (midden) helpt een buurtbewoner bij het invullen van een bezwaarschrift

About The Author

mm

Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelance-journalist en was o.a. correspondent van GvA voor het district Deurne. Hij werkt mee aan buurtbladen zoals 't Vliegerke en Borgerblad

Leave a reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het weer

Antwerp
13°
Cloudy
05:4221:53 CEST
Feels like: 12°C
Wind: 18km/h SW
Humidity: 88%
Pressure: 1012.19mbar
UV index: 0

(advertenties)