Select Page

Een parking in het Rivierenhof

Een parking in het Rivierenhof

Geert Matthys was stomverbaasd toen hij aan het Rivierenhof een gele plaat ‘bekendmaking beslissing omgevingsbesluit’ zag hangen. Het onderwerp is: ‘aanleggen parking en verbindingswegen’. Die parking, bestemd voor 30 wagens, zal worden aangelegd in het park, langsheen de De Vréstraat en naast K Rapid AC. Daarbij zullen 13 platanen worden geveld. De bomen zijn in het verleden sterk gesnoeid en zijn volgens de bekendmaking ‘verzwakt en vertonen rottingsverschijnselen door stagnerend water in de holtes en/of slechte wondgenezing.’ “Een parking in het park? En bij toeval zijn alle bomen in barslechte conditie.” merkt Geert Matthys geïrriteerd op.

Een parking in het Rivierenhof dat een beschermd cultuurhistorisch landschap is? En 13 bomen die worden omgehakt in een park dat er prat op gaat dat bomen er staande mogen sterven? Dat zijn vragen voor Peter Verdyck, directeur van het Rivierenhof.

Directeur Verdyck antwoordt bedachtzaam: “Bij de toekenning van de omgevingsvergunning van de provinciale school Avant werd de verplichting opgelegd om een parking voor 30 wagens te voorzien voor intern gebruik, zodat de omgeving buiten het domein niet extra wordt belast. De parking wordt aangelegd in de zone ‘beheer en educatie’. Parkeerfaciliteit in functie van ‘beheer en educatie’ is hier toegestaan. Dit betekent dat bezoekers van een café, een restaurant of een optreden zich hier niet mogen plaatsen.”

Geen plaats op de schoolgrond

Is er dan geen mogelijkheid om de wagens op het perceel van de school zelf te zetten? Desnoods kan men een verzinking maken zodat het zicht op de school gevrijwaard blijft? Maar toch geen bomen voor auto’s kappen?

Verdyck: “Er zijn verschillende mogelijke locaties onderzocht. Plaatsing op het perceel van de school is niet mogelijk omdat er een tekort is aan bespeelbare ruimte. De ruimte rond de school zal in de toekomst wel groen worden aangelegd en ook min of meer mee geabsorbeerd worden als parkgebied met een doorwaadbaarheid voor de parkbezoekers. Deze locatie (nvdr. langs de De Vréstraat) kreeg de voorkeur, omdat de parking dan polyvalent kan worden ingezet, zowel binnen als buiten de schooluren, voor personeel van de school, de kinderboerderij en het groendomein.”

Bomen vormen een risico

Er worden 13 bomen omgehakt. Ze worden omschreven als slecht gesnoeid en ziek. In het Rivierenhof mogen bomen al staande sterven. Waarom gaat dat niet op voor deze bomen die niet in de weg staan van het grote publiek?

Verdyck: “De bomen die worden verwijderd zijn hoofdzakelijk platanen die steeds sterk werden ingesnoeid.  Ze vertonen hierdoor grote wonden en dat leidt tot inrotting en minder stabiliteit. In een bos is dat geen probleem, maar op een locatie waar mensen passeren en auto’s parkeren is dat geen goede zaak. Daarom worden de bomen vervangen door nieuwe exemplaren van haagbeuk, een inheemse soort en een redelijk groot formaat. Er worden ook meer bomen aangeplant dan gerooid.” De directeur voegt er nog aan toe dat aan de betonnen weg, een historische weg ooit aangelegd door de Duitsers toen er in het Rivierenhof tijdens WOII een herstelplaats was voor vliegtuigen en daarna verbreed door de Engelsen, niet zal worden geraakt.

They paved paradise, put up a parking lot

Bij het verlaten van het Rivierenhof meen ik in de verte muziek te horen. Een optreden in het Openluchttheater? Op dit uur van de dag? Het lijkt alsof Joni Mitchel aan het zingen is. Big Yellow Taxi: “Don’t it always seem to go / That you don’t know what you’ve got ’til it’s gone / They paved paradise, put up a parking lot.” Maar Mitchell staat helemaal niet op de affiche van het OLT. Ik moet het mij hebben ingebeeld.

About The Author

mm

Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelance-journalist en was o.a. correspondent van GvA voor het district Deurne. Hij werkt mee aan buurtbladen zoals 't Vliegerke en Borgerblad

Leave a reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *