Select Page

De Oosterweelverbinding en de bedenkingen van ‘t Schijnverbond

De Oosterweelverbinding en de bedenkingen van ‘t Schijnverbond

Het Schijnverbond is een groep bewoners van Antwerpen Noord, Deurne Noord en Borgerhout die de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding op de voet volgen. Eerder had ‘t Schijnverbond een bezwaarschrift ingediend in verband met de omgevingsvergunning voor de Oosterweelverbinding maar een groot deel werd niet weerhouden of weerlegd door de bevoegde instanties. Gisteren was er een vergadering over de stand van zaken. Steven De Winter volgde de vergadering. Hij geeft in telegramstijl verslag over de aspecten die Deurne aanbelangen.

 1. De hoofdbezwaren in het bezwaarschrift van het Schijnverbond
 • Er zijn teveel rijstroken in de tunnel voorzien
 • De Hollandse knoop is te complex
 • Er is geen rekening gehouden met A102
 • En er is geen rekening gehouden met modal shift 50/50

 

 1. Bedenkingen van het Schijnverbond bij de huidige vergunning zijn:
 • Het ontwerp Hollandse Knoop moet verkleinen en alternatieven zijn te weinig onderzocht
 • De Vlaamse Regering heeft te weinig vertrouwen in bereikbaarheid en doorstroming om minder rijstroken aan te leggen
 • De overkapping blijft een groot vraagteken. De volledige overkapping ter hoogte van Sportpaleis en Waterzuivering behoort niet tot de bouwaanvraag, dus de vraagtekens of die er gaat komen blijven.
 • De huidige vergunning geeft ook geen garanties voor de intunneling van de knoop Antwerpen-Oost en E34/E313.
 • De Bisschoppenhoflaan kan enkel verbeteren in luchtkwaliteit als de modal shift een feit wordt. De verbetering in luchtkwaliteit zal minimaal zijn.
 • Extra aanpassingen zijn nodig om de modal shift te bereiken. Maar de Vlaamse Regering heeft de gevraagde aanpassingen verworpen (niet in scope, buiten projectgebied, aanpassing fietsinfrastructuur voldoet aan Vlaamse fietsvademecum.)
 • Er is geen antwoord op vraag voor een ongelijkvloerse kruising Bisschoppenhoflaan-Schijnpoortweg
 • Wat de geluidsbescherming betreft: op de vraag naar geluidsschermen, rekening houden met hogere bebouwing, fluisterasfalt en betere metingen, antwoordt de Vlaamse Regering dat project MER zegt dat het geluidsniveau daalt. Maar dit geldt hooguit voor 100 meter naast de Ring, het continue geluid van de Ring verdwijnt niet.  Dit kan enkel weggenomen worden met een intunneling.
 • Wat de vraag tot hinderbeheersing betreft: meer bepaald de toegankelijkheid van woonwijken en het opmaken van de staat van de woningen, daar schuift de Vlaamse Regering de verantwoordelijkheid voor zich uit. Volgens haar is de vergunningverlener niet bevoegd. Maar de stad Antwerpen is zelf vragende partij om dit ook op te volgen

 

 1. De wensen van het Schijnverbond in verband met de Werkbanken zijn:
 • Meer buurtgroen
 • Fiets en wandelverbindingen
 • Vermindering van de geluidsoverlast en de luchtvervuiling
 • Het knooppunt Antwerpen-Oost blijft zowel qua Oosterweel als qua werkbanken een blinde vlek
 • Tenslotte vraagt het Schijnverbond om een levendig plein te creëren voor het Sportpaleis. Studies wijzen er op dat dit perfect mogelijk is, maar de Vlaamse Regering houdt vast aan haar eigen mobiliteitsvisie, zonder plein, zonder gescheiden verkeer voor zwakke gebruikers en openbaar vervoer enerzijds en gemotoriseerd vervoer anderzijds.

Steven De Winter

About The Author

mm

Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelance-journalist en was o.a. correspondent van GvA voor het district Deurne. Hij werkt mee aan buurtbladen zoals 't Vliegerke en Borgerblad

Leave a reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het weer

Antwerp
Sunny
06:4520:38 CEST
Feels like: 5°C
Wind: 16km/h SW
Humidity: 83%
Pressure: 1012.19mbar
UV index: 0

(advertenties)