Select Page

Wordt er water bijgevuld of niet?

Wordt er water bijgevuld of niet?

De leden van de Deurnese N-VA afdeling hebben sterk de wenkbrauwen gefronst bij het nieuwsbericht: ‘Ecologische zwemvijver is een veredelde betonnen kuip’. Districtsburgemeester Tjerk Sekeris en afdelingsvoorzitter Peter Wouters, tevens stadsschepen voor sport, willen reageren.

“Journalistiek wordt geacht de waarheid te vertellen, alleen kunst mag een loopje met de feite nemen. In het artikel “ecologische zwemvijver is een veredelde betonnen kuip” wordt gesuggereerd dat Water-Link 25.000 m3 drinkwater per dag levert om het peil van de ecologische zwemvijver op peil te houden.

Het totale verbruik van de Deurnese gezinnen is 3,7 mln. m3 per jaar of 10.296 m3 of 250 liter water per persoon. Wat maakt dat de ecologische zwemvijver meer dat twee keer zoveel water zou verbruiken dan alle Deurnese gezinnen te samen.

Van een sterk stukje journalistiek gesproken. Als de eindredacteur een reactie gevraagd had van de stadsschepen voor sport (een Deurnenaar), Water-Link of de districtsburgemeester was ook duidelijk geworden dat Water-Link geen drinkwater levert aan de ecologische zwemvijver.”

Nawoord

In het artikel werd een verkeerde maateenheid gebruikt: kubieke meter in plaats van liter. Wat de hoeveelheid water verduizendvoudigde. Ik wil hiervoor mijn excuses aanbieden.

Ik wil ook even terugkomen op de uitgangsvraag van het artikel. Is de zweminrichting in het Boekenbergpark een ecologische zwemvijver en valt hij onder de regelgeving van de Vlaamse Milieumaatschappij of is het een zwembad en moet die voldoen aan de regels van VLAREM. Want in het begin van voorbije week leek het er even op dat de zwemvijvers mochten worden geopend. Het stadbestuur communiceerde echter dat de vijver in Boekenberg onder de zwembaden viel. Piet Gillard zaliger reikte in een vroeger gesprek het antwoord aan: “Het gaat om een zwembad omdat er geen natuurlijke toevloei van water is. De kwaliteit van het water wordt vooral bekomen door de invloed van de zon, de beperking van de zwemmers en het toevoegen van leidingwater.”

Over die laatste zinsnede struikelen een aantal mensen. Het toevoegen van water van buitenaf en afvoer van vuil water zit echter mee in het concept van de ‘Boekenbergse zwemvijver’. In de periode 2006-2007 is het vermeld geweest tijdens een presentatie van de stad Antwerpen op een bijeenkomst van de districtsraad. Bovendien moet er van VLAREM water worden bijgevuld. In een document van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) over de Best Beschikbare Technieken, staat onder hoofding ‘Toevoeging van water’: “De minimaal toe te voegen hoeveelheid water is vastgelegd in VLAREM II, namelijk 30 liter per bader.” Er is echter niemand te bereiken in dit weekeinde om dit bevestigen. 

Tussen haakjes: de zweminrichting in Boekenbergpark wordt door VITO erkend als ‘natuurlijk zwembad’. Dat klinkt al meer uitnodigend om te zwemmen dan het ‘veredelde betonnen kuip’ van de Studiegroep Domein Boekenberg.

About The Author

mm

Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelance-journalist en was o.a. correspondent van GvA voor het district Deurne. Hij werkt mee aan buurtbladen zoals 't Vliegerke en Borgerblad

Leave a reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *