Select Page

De handelaarsvereniging van de Herentalsebaan stopt ermee

De handelaarsvereniging van de Herentalsebaan stopt ermee

De handelaarsvereniging ‘Winkelcentrum Deurne-Zuid’ gooit de handdoek in de ring. Juist nu de Herentalsebaan officieel wordt ‘ingefeest’.

Winkelcentrum Deurne Zuid houdt op te bestaan. En dat is wel erg verrassend want de handelaarsvereniging was de laatste jaren een actieve vereniging met tal van in het oog springende activiteiten. En nu de Herentalsebaan een ‘extreme make-over’ kreeg zou je veronderstellen dat de toekomst rooskleurig oogt. Temeer omdat die nieuwe aanleg van de baan in een recordtempo werd afgelegd. Quod non. Niettemin begon het voorbije jaar in een sfeer van optimisme. Voorzitter Hassan Aarab: “Dat is juist. We hebben op de nieuwjaarsreceptie van vorig jaar afgesproken om niet te verzinken in geklaag en gezaag maar om de werkzaamheden te beschouwen als ‘het langste feest’. We zijn begonnen met een précampagne en zouden regelmatig een leuke activiteit organiseren. Ook het district was enthousiast en sprong mee op de wagen. En er werd vanuit de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij een coach aangesteld die de handelaars doorheen de werkzaamheden zou loodsen.”

Er werd eveneens een stuurgroep opgericht en enkele werkgroepen. Maar langzamerhand bleek er een verwijdering te ontstaan tussen de werkgroepen en de bestaande handelaarsvereniging. Ondervoorzitter dr. Hans Bekkers weet wat de oorzaak is: “Zowel Hassan als ikzelf zijn actief in de lokale politiek. En we kregen beiden ook een plaats op de lijst van de districtsraadsverkiezingen: Hassan bij de CD&V en ikzelf bij de sp-a. Dat kon blijkbaar niet voor enkele leden van onze vereniging. We moesten uit beeld blijven. Eigenlijk moest de handelaarsvereniging uit beeld blijven. Maar de vereniging moest wel de financiële middelen ter beschikking stellen.” Aarab voegt er aan toe: “Mijn politiek engagement werd door enkele mensen argwanend bekeken. Enkele jaren terug hadden we goede contacten met de winkelvereniging ‘Open Deuren’ van Deurne Centrum en Noord. Ik heb toen als voorzitter van Winkelcentrum Deurne-Zuid geijverd voor een samenwerking met handelaars op district niveau. Dat voorstel is afgeschoten omdat men mij verdacht van politieke profilering. Vanaf toen is er ruis op de samenwerking in onze vereniging gekomen. Het laatste jaar is dat enkel maar verergerd.”

En naarmate de werkzaamheden vorderden groeiden de werkgroep en de handelaarsvereniging verder uit elkaar. Dr. Bekkers: “Onze bedoeling was om de winkels op een leuke en sociale manier doorheen de werkzaamheden te leiden. We werden echter aan de kant geschoven. Misschien is het dan beter om in schoonheid te eindigen.” Aarab somt nog even op: “De voorbije zes jaren hebben we tal van activiteiten uitgevoerd. We hadden Paas- en Kerstacties en verspreidden bij het Suikerfeest affiches in de straat, er was de braderie en de ‘Dag van de Klant’. Die laatste activiteit was de grootste in de hele stad en heeft een boost gegeven aan Unizo Deurne. We hebben het magazine ‘Deurne bruist’ gelanceerd en Kasteelfeesten voor alle handelaars uit Deurne georganiseerd. Ik durf te stellen dat we dynamiek hebben gebracht in het ondernemerschap en de politiek hierbij hebben betrokken. Maar het was ook hard werken om alle geregeld te krijgen. En in de uitwerking waren we vaak met enkelingen.” Ondervoorzitter dr. Bekkers beaamt dit en besluit: “Dat we soms met enkele mensen het praktische werk moesten verzetten was niet zo erg zolang we voelden dat de handelaars ons werk apprecieerden. Maar het laatste half jaar is de pret volledig weggeëbd.”

About The Author

mm

Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelance-journalist en was o.a. correspondent van GvA voor het district Deurne. Hij werkt mee aan buurtbladen zoals 't Vliegerke en Borgerblad

3 Comments

 1. Gust Minner

  Met veel gemengde gevoelens neem ik nota van deze spijtige mededeling. Wanneer ik in 1971 vanuit mijn gedrevenheid als toenmalig secretaris N.C.M.V. (huidig Unizo) met veel tegenkanting en hard vechten het Winkelcentrum Deurne-zuid oprichtte, was dit geheel zonder enige vorm van winstbejag. Inderdaad reed ik toen met m’n 29-tonner als trucker door het land en het is door een omleiding in Peer wegens braderie dat dit idee in me opkwam.
  Ik heb veel kameraadschap ondervonden en mensen mogen helpen, maar ook tegenwerking en klappen mogen incasseren en dat laatste lijkt van alle tijden te zijn volgens ik ook nu weer opmerk.
  Dank aan allen die ooit een bestuursfunctie op zich namen…
  Ik wens alle handelaars van de Herentalsebaan van harte nog veel vruchtbare jaren toe, veel samenhorigheid en een houding wars van alle haat en ongepaste verdenkingen.
  Gust Minner – ere secretaris W.D.Z.

  Reply
  • Ernst greeve

   Beste Gust,

   Ik zag net uw begrijpelijke reactie op de publicatie ivm het einde van het wdz.
   Ik begrijp zeer uw teleurstelling, helaas is dit bericht zeer eenzijdig en vol halve waarheden …

   De werking van ons bestuur heeft een hoogtepunt gekend 2013-2014, ja, toen was ik er ook bij, met veel energie, goesting en ideeën. Leden aantal steeg naar +75 leden meen ik me te herinneren. Mijn samen werking als vice voorzitter met voorzitter Hassan was zeer complementair en goede ideeën werden goed uitgewerkt. Hassan spitste zich echter meer en meer op de politiek en profilering werd alsmaar belangrijker waardoor het samen werken met anderen werd verstoord, ook met mij en ik ben er uit gestapt. De jaren daarna werd onze agenda verder gezet echter kalfde alles af en tegen de heraanleg aan leek het me meer imago en netwerkgedoe dan ondersteuning van de handelaars Hb. Vele leden haakten af, vele leden wilden wel verandering maar zelf willen ze dan niets doen… zo gaat dat.
   Ik had zeker de kans om de voorzittersrol naar me toe te trekken echter zou dat tot veel problemen geleid hebben en er was geen tijd te verliezen, want wat ik zag en hoorde in de straat was verontrustend….

   Zoals:
   Er werden meerdere pogingen ondernomen om de statuten van onze WDZ aan te passen om DE overkoepelende winkelvereniging van Deurne te kunnen worden. Ikzelf en de meeste leden zagen dat niet zitten en ik heb daar ook de verantwoordelijkheid genomen en afgeblokt.

   Uiteindelijk heb ik dan het initiatief genomen om een positieve beweging te starten in de Hb, ( ook dit idee komt van mij en niet van het bestuur zoals men doet uitschijnen in het artikel, typisch!).
   Een positieve communicatie opgestart met zoveel als mogelijk handelaren en buurtbewoners om betrokkenheid en samenhorigheid te creëren in de Hb.
   To BAATEN haakte mee in en startte de Facebook pagina heraanleg Hb op, wat zeer complementair was met mijn werk, “mensen”. Later volgde Christian Fernandes uit sympathie en deze wilde ons maximaal ondersteunen.

   Ons goed werk werd snel opgemerkt door de stad, echter ook de tweestrijd die ontstaan was in de Hb waardoor de coach Erik Lejeune werd aangesteld om beide stromingen te verzoenen. Helaas bleek een samenwerking onmogelijk daar de voorzitter vasthield aan zijn principe, ik citeer: “one Way, my Way “.

   U hebt ongetwijfeld ons parcours gevolgd en wat ik in alle eerlijkheid kan zeggen: ik ben persoonlijk niet fier op de weg die ik heb moeten kiezen, maar nood breekt wet! Daarentegen ben ik wel fier op onze resultaten die we behaald hebben en dat telt dan voor mij, voor ons allemaal.

   Helaas is ons bestuur ipv zich op te trekken aan onze inzet en complementair te zijn aan wat wij deden bij de pakken blijven zitten en was er maar 1 ding belangrijk; netwerken met de budgetten van het WDZ. Resultaat, de spaarpot van 16.000€ + 5.000€ subsidie district 2018 + 5.500€ lidgelden 2018, samen 26. 500€ werd “verkwanseld” aan 2 netwerkmomenten en allerlei, zonder noemenswaardige meerwaarde aan de Hb, de handelaren, de leden. En dat in een periode van heraanleg, wanneer alle steun en elke euro telt! Er wordt een boekhoudkundig verlies gemaakt van 12.000€ ipv een gebruikelijke winst van ? 3.000€ en dit zou ( wordt in de vergadering gezegd) “ de schuld zijn van de stuurgroep”.

   Bij de algemene vergadering van 5/2 krijgen we dan een algemeen overzicht van die uitgaven en naar aanleiding daarvan vraag ik om de details van de uitgaven te mogen ontvangen.
   Men wil me de details niet bezorgen onder het mom dat er kwijting zou gegeven zou zijn voor 2018, wat pertinent niet waar is en wat ik kan bewijzen. Bij de finale vergadering van 12/3 herhaal ik mijn vraag en krijg ik het antwoord dat ik geen details kan ontvangen maar wel dat ik de boekhouding mag inzien op afspraak. Prima, echter kan er pas kwijting gegeven worden NA inzage, logisch toch en zal er een tweede finale vergadering moeten komen.

   Dan vraag ik een afspraak de dag nadien met Jef de penningmeester en ik krijg als antwoord dat Jef zijn ontslag als lid heeft ingediend, bijgevolg ook zijn functie en zullen de boeken over gedragen worden aan Marco, 4de bestuurslid….wat moet ik en de buitenwereld hiervan denken?

   Beste Gust, als mens maak ik ongetwijfeld fouten, waarschijnlijk had het anders en beter gekund, maar, ik heb gedaan wat ik kon, ik sta recht in mijn schoenen en ga voor wat ik denk dat juist is. Ik hoop bij deze dat U open staat voor de andere zijde van het verhaal en laat U aub niet misleiden, een groot imago kan leiden tot grote imagoschade !

   Erkentelijk om wie U bent en waar U voor staat,

   Gr
   Ernst

   Reply
  • Ernst greeve

   Beste Gust,

   Ik zag net uw begrijpelijke reactie op de publicatie ivm het einde van het wdz.
   Ik begrijp zeer uw teleurstelling, helaas is dit bericht zeer eenzijdig en vol halve waarheden …

   De werking van ons bestuur heeft een geweldige herstart gekend 2013-2014, ja, toen was ik er ook bij, met veel energie, goesting en ideeën. Ledenaantal steeg naar +75 leden meen ik me te herinneren. Mijn samenwerking als vice voorzitter met voorzitter Hassan was zeer complementair en goede ideeën werden goed uitgewerkt. Hassan spitste zich echter meer en meer op de politiek en profilering werd alsmaar belangrijker waardoor het samen werken met anderen werd verstoord, ook met mij en ik ben er uit gestapt. De jaren daarna werd onze agenda verder gezet echter kalfde alles af en tegen de heraanleg aan leek het me meer imago en netwerkgedoe dan ondersteuning van de handelaars Herentalsebaan. Vele leden haakten af, vele leden wilden wel verandering maar zelf willen ze dat dan niet doen …zo gaat dat.
   Ik had zeker de kans om de voorzittersrol naar me toe te trekken echter zou dat dan al tot veel problemen geleid hebben en er was geen tijd te verliezen, want wat ik zag en hoorde in de straat was verontrustend….

   Zoals:
   Er werden meerdere pogingen ondernomen om de statuten van onze WDZ aan te passen om DE overkoepelende winkelvereniging van Deurne te kunnen worden. Ikzelf en de meeste leden zagen dat niet zitten en ik heb daar ook de verantwoordelijkheid genomen en afgeblokt.

   Uiteindelijk heb ik dan het initiatief genomen om een positieve beweging te starten in de Herentalsebaan ( ook dit idee komt van mij en niet van het bestuur zoals men doet uitschijnen in het artikel, typisch!).
   Een positieve communicatie opgestart met zoveel als mogelijk handelaren en buurtbewoners om betrokkenheid en samenhorigheid te creëren in de Hb.
   To BAATEN haakte mee in en startte de Facebook pagina heraanleg Hb op, wat zeer complementair was met mijn werk, “mensen”. Later volgde Christian Fernandes uit sympathie en deze wilde ons maximaal ondersteunen.

   Ons goed werk werd snel opgemerkt door de stad, echter ook de tweestrijd die ontstaan was in de Herentalsebaan waardoor de coach Erik Lejeune werd aangesteld om beide stromingen te verzoenen. Helaas bleek een samenwerking onmogelijk daar de voorzitter vasthield aan zijn principe, ik citeer: “one Way, my Way “.

   U hebt ongetwijfeld ons parcours gevolgd en wat ik in alle eerlijkheid kan zeggen: ik ben persoonlijk niet fier op de weg die ik heb moeten kiezen, maar nood breekt wet! Daarentegen ben ik wel fier op de resultaten die we met de stuurgroep behaald hebben en dat telt dan voor mij en voor ons allemaal.

   Helaas is ons bestuur ipv zich op te trekken aan onze inzet en complementair te zijn aan wat wij deden bij de pakken blijven zitten en was er slechts 1 ding belangrijk; netwerken met de budgetten van het WDZ. Resultaat, de spaarpot van 16.000€ + 5.000€ subsidie district 2018 + 5.500€ lidgelden 2018, samen 26. 500€ werd “verkwanseld” aan 2 netwerkmomenten en allerlei, ZONDER noemenswaardige meerwaarde aan de Herentalsebaan, de handelaren, de leden. En dat in een periode van heraanleg, wanneer alle steun en elke euro telt! Er wordt een boekhoudkundig verlies gemaakt van 12.000€ ipv een gebruikelijke winst van ? 3.000€ en dit zou ( wordt in de vergadering gezegd) “ de schuld zijn van de stuurgroep”.

   Bij de algemene vergadering van 5/2 krijgen we dan een algemeen overzicht van die uitgaven en naar aanleiding daarvan vraag ik om de details van de uitgaven te mogen ontvangen.
   Men wil me de details niet bezorgen onder het mom dat er kwijting zou gegeven zou zijn voor 2018, wat pertinent niet waar is en wat ik kan bewijzen. Bij de finale vergadering van 12/3 herhaal ik mijn vraag en krijg ik het antwoord dat ik geen details kan ontvangen maar wel dat ik de boekhouding mag inzien op afspraak. Prima, echter kan er dan ook pas kwijting gegeven worden NA inzage, logisch toch? en zal er een tweede finale vergadering moeten komen.

   Dan vraag ik een afspraak de dag nadien met Jef de penningmeester en ik krijg als antwoord dat Jef zijn ontslag als lid heeft ingediend, bijgevolg ook zijn functie en zullen de boeken over gedragen worden aan Marco, 4de bestuurslid….wat moet ik en de wereld hiervan denken?

   Beste Gust, als mens maak ik ongetwijfeld fouten, waarschijnlijk had het anders en beter gekund, maar, ik heb gedaan wat ik kon, ik sta recht in mijn schoenen en ga voor wat ik denk dat juist is. Ik hoop bij deze dat U open staat voor de andere zijde van het verhaal en laat U aub niet misleiden, een groot imago kan leiden tot grote imagoschade !

   Erkentelijk om wie U bent en waar U voor staat,

   Gr
   Ernst

   Verstuurd vanaf mijn iPhone

   Reply

Leave a reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het weer

Antwerp
14°
Partly Cloudy
05:4121:36 CEST
Feels like: 14°C
Wind: 6km/h W
Humidity: 96%
Pressure: 1006.1mbar
UV index: 0

(advertenties)