Select Page

Bewoners eerste tuinstraat van Deurne niet onverdeeld gelukkig

Bewoners eerste tuinstraat van Deurne niet onverdeeld gelukkig

De Jan Olieslagersstraat is de allereerste tuinstraat in district Deurne. In een tuinstraat wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door plantvakken, bomen, grasperkjes, klimplanten, enz.

Na enkele jaren van overleg en uitvoering van werkzaamheden met de nodige hinder was het zover. Op vrijdag 5 mei huldigde het district samen met de stad Antwerpen, Water-link en Aquafin, en in aanwezigheid van de straatbewoners, de straat feestelijk in. Stadsschepen van openbaar domein Erica Caluwaerts en districtsschepen voor openbaar domein Freddy Lorent (beiden O-VLD) hielden een toespraak. Ook vertegenwoordigers van Water-link en Aquafin namen het woord. De bewoners kregen een drankje aangeboden en een bandje zorgde voor een streepje muziek. Maar de sfeer was niet helemaal onbekommerd. Want sinds de ingrepen om de straat te vergroenen zijn uitgevoerd, hebben een aantal bewoners al enkele keren water in de kelder gekregen.

Buurtbewoner Patrick Van Bockstal legt uit wat er gaande is: “Laat mij eerst stellen dat de meeste bewoners van de straat open staan voor vergroening en een andere omgang met hemelwater om de verdroging tegen te gaan. Maar niemand wil water in zijn kelder. Nochtans hadden wij tijdens de voorafgaande besprekingen onze bekommernissen voor mogelijke wateroverlast al overgemaakt aan stad, district en Aquafin. En onze vrees is uitgekomen. Een aantal kelders zijn de laatste maanden ondergelopen hoewel het niet uitzonderlijk veel geregend heeft. Er zijn peilbuizen in de straat. Als we de grondwaterstanden hier vergelijken met die van meetpunten in de ruimere buurt zien we hier bij regenval een significante verhoging waardoor de kans op natte kelders is toegenomen.”

Drie mogelijke oorzaken

De bewoners van de straat zien drie mogelijke oorzaken die elkaar onderling versterken. Ten eerste: het vervangen van de oude gemetste riool die niet waterdicht was en een drainerende functie had door een nieuwe, waterdichte riool. Ten tweede: het afkoppelen van een gedeelte van het hemelwater van de straat (trottoirs, rijbaan en een deel van de daken) om de regen in de grond te laten infiltreren. En ten derde: het aanvoeren van een grote hoeveelheid extra hemelwater, afkomstig van het apron (nvdr. parkeerplek voor vliegtuigen) en van een grote loods op het vliegveld. Voorheen werd dat naar de riolen geleid, nu moet dat allemaal in de straat infiltreren.

De buren wijzen erop dat deze tuinstraat een proefproject is en dus kan worden bijgestuurd. Ze hebben een brief met hun bezwaren verzonden naar Aquafin met kopie aan de politieke beleidsverantwoordelijken. Ze rekenen erop dat stad, district en Aquafin het overleg met de straat aangaan. Patrick Van Bockstal voegt er aan toe: “Tijdens dat overleg zouden we ook graag wat meer uitleg krijgen over het functioneren van de verschillende elementen van het watersysteem in de straat, zoals buffervaten, infiltratiekratten, boombunkers met irrigatiesysteem, wadi, …, want daar hebben we nooit een degelijke uitleg over gekregen.”

De aanwezige straatbewoners op het buurtfeest betreurden wel dat in de toespraakjes niemand hiernaar verwees. Aquafin heeft ondertussen haar medewerking beloofd. Tegen eind mei wordt een overleg met de bewoners georganiseerd.

About The Author

mm

Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelance-journalist en was o.a. correspondent van GvA voor het district Deurne. Hij werkt mee aan buurtbladen zoals 't Vliegerke en Borgerblad

Leave a reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het weer

Antwerp
16°
Rain Shower
05:3921:39 CEST
Feels like: 16°C
Wind: 6km/h NE
Humidity: 79%
Pressure: 1018.96mbar
UV index: 3

(advertenties)