Select Page

Bewoners van de Romain De Velstraat zijn boos

Bewoners van de Romain De Velstraat zijn boos

De stad Antwerpen plant een vernieuwde aanleg van de Arenawijk in de komende jaren. Eerder deelde bewonersgroep Arena z’n bezorgdheden over die ruimere plannen. Er hebben al verschillende informatie- en consultatiemomenten plaatsgevonden. Maar nu blijkt plots ook de aangrenzende Dokter Romain De Velstraat op de schop te gaan. Dit tot grote verbazing van de bewoners want zij werden nooit geconsulteerd.

De Arenawijk krijgt een ‘extreme makeover’. In de zuidrand worden bestaande gebouwen gerenoveerd. In de noordrand worden nieuwe sociale woningen, een sporthal en een basisschool rechtgetrokken. En de publieke ruimte wordt aangelegd als een park.  Maar toen het voorontwerp werd gepresenteerd, bleek plots de Dokter Romain De Velstraat deel uit te maken van het projectgebied. De bewoners waren echter nooit bevraagd en zij besloten om gezamenlijk bezwaar tegen de omgevingsvergunning aan te tekenen. Temeer omdat zij een aantal fundamentele bedenkingen hebben.

Jorn Vennekens, een van de betrokken bewoners, voert voor de gelegenheid het woord: “In mei 2023 werd door AG Vespa besloten om de heraanleg van deze districtsstraat mee in het project op te nemen. Ook districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) gaf aan dat het district hiervan pas in mei op de hoogte werd gebracht. Op alle informatiemomenten daarvoor vielen vragen van straatbewoners in dovemansoren: de projectverantwoordelijken wisten niet of de Dokter Romain De Velstraat erbij zou horen, of stelden expliciet dat het geen deel van het project uitmaakte. Bij de voorstelling in augustus 2023 van het definitieve plan  bleek ook onze straat volledig zou worden heraangelegd. Zonder dat er voor de straatbewoners een inspraakmoment is geweest. En dat valt op: de heraanleg van de straat gebeurt met het oog op de noden van parkbezoekers, maar de noden en toegankelijkheid van straatbewoners zijn grotendeels vergeten.”

Camera’s registreren wie in en uit de straat rijdt

Als de bewoners de plannen beter bekijken zien ze een aantal pijnpunten. Jorn Vennekens somt ze op: “De 13 publieke parkeerplaatsen voor de woningen worden geschrapt. De nieuwe visie voor de Arenawijk luidt namelijk: ‘bezoekers zullen kunnen parkeren op randparkings en bewoners in ondergrondse garages.’ Maar voor de bewoners van de Dokter Romain De Velstraat worden geen garageplaatsen voorzien. De randparking langs de Muggenberglei is dan weer gericht op bezoekers, voor zowel het nieuwe park als de sporthal en zal wellicht voortdurend volzet zijn. Minstens 200 meter verder wandelen zonder zekerheid op parkeerplaats: dat brengt de mobiliteit van minder-mobiele en oudere bewoners in het gedrang.”

Maar er is meer. De straat wordt met een paal afgesloten aan de Muggenberglei en de toegang langs Frans Baetenstraat wordt actief gemonitord met een ANPR-camera. Vooraf aan elke verplaatsing moet de nummerplaat worden geregistreerd. Vennekens: “Dit is een onredelijke belemmering op de verplaatsingsvrijheid van bewoners, (minder mobiele) bezoekers en leveranciers. Deze regeling vereist digitale kennis die niet vanzelfsprekend is. En wat met onze privacy?” Volgens de straatbewoners wordt het traject van de woningen naar de randparking Muggenberglei door de paal nodeloos lang en onveiliger. Vennekens besluit: “Extreme veiligheidsmaatregelen voor parkbezoekers, zoals de ANPR-camera, zorgen dus voor een totaal onlogische circulatie voor de bewoners van de straat”.

Er zit bij de bewoners nog een ander probleem dwars. Vennekens: Wij worden plots op kosten gejaagd door een verplichte opsplitsing van regen- en afvalwater in de oude woningen, in navolging van de publieke nutswerken. De communicatie is tot hiertoe zeer onduidelijk, maar we weten al dat Stad Antwerpen dit – in tegenstellig tot andere gemeentes – niet subsidieert.”

Bewoners eisen inspraak over hun eigen straat

“Ondanks vele positieve elementen, zoals vergroening van de buurt en een autoluw karakter voor de straat, ondernemen we nu gezamenlijk actie”, zegt Vennekens: “Er zijn tekortkomingen in het definitieve ontwerp en daarom dienen de bewoners van de Dokter Romain De Velstraat bezwaar in tegen de omgevingsvergunning.”

De bewoners beseffen dat de elementen van het bezwaar wellicht niet van stedenbouwkundige aard zijn en de omgevingsvergunning niet zullen tegenhouden. “Dat is ook niet onze wens,” legt Jorn Vennekens uit: “Wij willen vooral druk uitoefenen om duidelijk te maken dat AG Vespa en District Deurne samen met ons naar oplossingen moeten zoeken voor de problemen in het definitief ontwerp.”

En dan zijn er nog de werkzaamheden zelf, die in 2024 van start gaan. Ook hierover maken de straatbewoners zich grote zorgen. Vennekens: “We weten niets over de toegankelijkheid tot onze woning en vrezen de impact die het verwijderen van de huidige parkeerplaatsen op het verkeer in de buurt zal hebben. Hoewel de werken in het voorjaar starten, is hierover nog niets gecommuniceerd. Zorgwekkend, maar we verwachten dat onze bezwaren tot overleg zullen leiden.”

Foto: Jorn Vennekens in de Romain De Velstraat

About The Author

mm

Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelance-journalist en was o.a. correspondent van GvA voor het district Deurne. Hij werkt mee aan buurtbladen zoals 't Vliegerke en Borgerblad

Leave a reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het weer

Antwerp
14°
Partly Cloudy
05:2622:00 CEST
Feels like: 14°C
Wind: 5km/h S
Humidity: 79%
Pressure: 1008.47mbar
UV index: 0

(advertenties)