Select Page

Negen redenen waarom het plan van de keerlus in Deurne-Zuid een barslecht project is

Negen redenen waarom het plan van de keerlus in Deurne-Zuid een barslecht project is

Buurtblad ’t Vliegerke van de gelijknamige buurtgroep uit Deurne Zuid heeft naar aanleiding van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om een tramkeerlus aan te leggen op de Gitschotellei-Drakenhoflaan-Boekenberglei een vlammend ‘requisitoir’ geschreven.

NEGEN REDENEN WAAROM HET PLAN VAN DE KEERLUS IN DEURNE ZUID EEN BARSLECHT PROJECT IS

De stad keurde het definitief ontwerp voor de vernieuwde aanleg Boekenberglei-Gitschotellei/Drakenhoflaan en de verplaatsing van de keerlus van de tram op het Eksterlaar goed. Dat de trottoirs en de fietspaden en hier en daar ook de rijweg opnieuw worden aangelegd, kunnen we alleen maar toejuichen. Maar de verplaatsing van de keerlus, daar hebben wij wel enkele fundamentele bedenkingen bij. Negen, om precies te zijn.

 1. Onveilige keerlus op het Eksterlaar

Een argument dat steeds opduikt, als een grijsgedraaid riedeltje, is dat de keerlus op het Eksterlaar zeer gevaarlijk is, want dat de tram draait over fietspad en trottoir. Laat ons duidelijk zijn: de tram rijdt daar niet over fietspad en trottoir. Stoep en fietspad worden wel smaller en vloeien in elkaar, wat geen optimale situatie is. Maar zeer gevaarlijk? Niet volgens de verkeersstatistieken van de Federale Politie die aantonen dat niet de keerlus maar wel het kruispunt Boekenberglei-Cruyslei een zwart punt. En daar komt in het nieuwe plan nog een extra tramlijn vanuit de andere kant van de Boekenberglei bij. Trouwens, wat dan te denken van de keerlus op Silsburg waar de tram tweemaal de Herentalsebaan kruist. En wat te denken van het kruispunt Drakenhoflaan-Boekenberglei waar de tram zou afdraaien, waar de verkeerslichten zouden verdwijnen ondanks de vele scholieren die erlangs fietsen. Het plan creëert een nieuw gevaarlijk kruispunt.

 1. Geen vervoersplan, wel infrastructuurwerken

De vervoerregio Antwerpen, een samenwerkingsverband van 32 gemeenten met de mobiliteitsschepen van Antwerpen als voorzitter, heeft nog steeds geen vervoersplan. Toch wil de stad Antwerpen infrastructuurwerken voor de tram uitvoeren. Dat is het paard achter de wagen spannen. Sinds de aankondiging van de nieuwe keerlus vijf jaar gelden, zijn de voorstellen om het tramnet te reorganiseren al verschillende keren veranderd. Leg eerst een vervoersplan op tafel en zie dan welke ingrepen nodig zijn. Dat is pas een daad van goed bestuur. Nu lijkt het er op dat stadsschepen van mobiliteit Koen Kennis (N-VA) zijn plan kost wat kost wil doordrukken.

 1. Heel veel geld voor infrastructuurwerken waarvan de noodzaak ontbreekt

De aanleg van de keerlus is beraamd op 6,5 miljoen. Ondertussen zijn de prijzen van bouwprojecten de laatste maanden gestegen met minimaal 8%. Dat zou beteken dat de lus minimaal 7 miljoen zal kosten. En vaak overstijgen werkzaamheden in de publiekelijke sector het vooropgestelde budget. Veel geld voor een project dat zijn noodzaak nog niet heeft bewezen. In het plan wordt de Cruyslei niet aangepakt.

 1. Geen draagvlak in de buurt

De nieuwe keerlus heeft geen draagvlak in de buurt. Toen de actiegroep ‘Het Juiste Spoor’ een actie tegen de keerlus organiseerde, kleurde de buurt plots van de affiches. En een petitie voor de eikenbomen haalde in enkele dagen 2000 handtekeningen. Niet slecht voor een buurt van 4600 bewoners. Ook de handelaars en de marktkramers hebben al herhaaldelijk geprotesteerd. Je zou nog gaan geloven dat de beleidsmakers niet naar hun bevolking luisteren.

 1. Grote gezonde bomen worden gekapt

Bij de aanleg van de keerlus zullen 68 grote bomen worden gekapt. 28 zal men proberen te verplanten. Er wordt telkens verwezen dat er wel 159 nieuwe bomen worden aangeplant. Bomen zijn belangrijk om CO2 vast te leggen en stikstof af te vangen. Ze geven zuurstof en zorgen voor verkoeling tijdens hittegolven. “Wil je direct hetzelfde effect als een volwassen boom bereiken, heb je zo’n 200 tot 300 jonge boompjes nodig,” berekende het programma Pointer van de KRO-NCRV (Nederland). Die 159 boompjes zijn pure greenwashing, een marketingtruc om je duurzamer te presenteren dan dat je daadwerkelijk bent.

 1. Monumentale eiken komen in gevaar

In een profielanalyse van de stad Antwerpen op een aantal bomen bleek uit bodem- en wortelonderzoek bij de bomen die in het project behouden zouden blijven dat veel wortels zich vrij oppervlakkig bevinden. Ze bevinden zich in de zone die normaliter wordt uitgegraven voor de fundering voor de verharding tot 5 meter van de boom). Bij de meeste bomen zal dit leiden tot onaanvaardbare wortelschade. De eiken werden niet onderzocht maar de trambaan die aangelegd zou worden, zou op nog geen 2 meter liggen van de zomereiken die meer wortelvorming hebben. Daar hoeft geen tekeningetje bij. De belofte om de eiken te bewaren is van een ondraaglijke lichtheid.

 1. Toekomst markt is bedreigd

Of de markt op de Gitschotellei behouden blijft is een groot vraagteken. Een slecht teken aan de wand is dat de nutskasten niet zijn weerhouden is het laatste plan. Volgens stadschepen voor markten Peter Wouters (N-VA), nota bene een Deurnenaar, ligt de verantwoordelijkheid voor de markt bij het district Borgerhout. Sorry, maar nu horen wij het in Keulen donderen. Want district Borgerhout wijst de keerlus af en pleit voor het behoud van de markt.

 1. Parkeerdruk aan kerk en zaal Drakenhof wordt enorm

Op de Boekenberglei, tussen kerk en Cruyslei, gaat het aantal parkeerplaatsen van 149 naar 53. Wat als er een groot feest plaats heeft in zaal Drakenhof naast de kerk? Wat bij begrafenissen? De stad heeft betaald parkeren ingevoerd in een poging om de druk van het parkeren te verminderen en gaat nu in dit korte stuk zomaar even 96 parkeerplaatsen supprimeren.

 1. Fietspaden

We delen de visie van de Fietsersbond Deurne. De Boekenberglei wordt onderdeel van de Districtenroute, een aaneengesloten fietsroute die alle districten verbindt. Er worden nu fietspaden voorzien van 2 meter breed. Dat is de breedte van een fietspad met lage fietsintensiteit en voor lokaal verkeer. Terwijl een extra breed fietspad hier een must is want het fietsgebruik stijgt exponentieel. Zeker op zo’n belangrijke fietsroute. Eigenlijk staaft dit dat het hele plan rammelt.

Besluit

Volgens TreinTramBus, de spreekbuis van en voor alle openbaar vervoergebruikers, is de ingreep een verkapte vorm om een tramlijn in te korten. Het is een beslissing die genomen is door de politieke beleidsmakers die zich al te graag verschuilen achter de rug van De Lijn. Zoals het ook een politieke beslissing was om het openbaar vervoer niet meer over de Drakenhoflaan richting Carrefour te laten rijden. Wij roepen het college van burgemeester en schepenen in het algemeen en de stadschepen voor mobiliteit in het bijzonder op om dit plan niet door te drukken. Een vernieuwde aanleg van Boekenberglei Drakenhoflaan en Gitschotellei? OK, maar houd die vermaledijde keerlus weg. Verspil het geld niet maar investeer het bijvoorbeeld in openbaar vervoer voor de mensen van de buurt Drakenhof-Langbaanvelden.

© ‘t Vliegerke

About The Author

mm

Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelance-journalist en was o.a. correspondent van GvA voor het district Deurne. Hij werkt mee aan buurtbladen zoals 't Vliegerke en Borgerblad

3 Comments

 1. Lode

  Nagel op de kop!

  Reply
 2. Lieve marien

  Helemaal akkoord met deze analyse. Komen diegenen die deze plannen smeden, wel eens in levende lijve inspectie ter plaatse doen?

  Reply
 3. Sofie Smet

  Volledig akkoord!!

  Reply

Leave a reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het weer

Antwerp
18°
Partly Cloudy
05:5521:42 CEST
Feels like: 18°C
Wind: 18km/h WNW
Humidity: 86%
Pressure: 1018.29mbar
UV index: 1

(advertenties)