Select Page

Knolraap en lof, schorseneren en prei

Knolraap en lof, schorseneren en prei

(Longread)

Het klimaat en ons leefmilieu is wellicht het belangrijkste thema in de actualiteit. Een thema dat heel veel stof tot discussie biedt. We geven graag het woord aan Lutgarde Paulussen die voorzitster is van de vzw Volkstuinen Deurne. Zij heeft het hier over lokaal geteeld voedsel.

Knolraap en lof, schorseneren en prei

Knolraap en lof, schorseneren en prei is een lied van Drs. P uit 1987. Het lied was oorspronkelijk geschreven als themamuziek bij een Nederlandse televisiereeks over tuinieren en groenten kweken in de tuin. De rode lijn is een gospelachtige melodie waarop het lied gebracht wordt. Drs. P zingt een regel en die wordt door een gospelkoor afgesloten met de zinsnede “Knolraap en lof, schorseneren en prei”. Er wordt verteld wat er allemaal slecht is in deze wereld – Rampen bedreigen het menselijk leven, waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? (Wikipedia)

Ik heb de tekst onderaan bijgevoegd voor hen die het nog eens willen lezen of voor diegenen die het nog niet kennen. De tekst is actueler dan ooit. De originele versie is nog altijd beschikbaar op YouTube.

Meer dan ooit zijn we begaan met ons milieu, en terecht. Maar met de ‘hype’ heb ik toch een probleem.

Wat als we nu eens gematigd, realistisch en eerlijk zijn in ons betoog? Hiermee wil ik niets in twijfel trekken wat door wetenschappers wordt beweerd, en dat door een groot deel van de bevolking wordt ondersteund. Maar slogans hebben nog nooit een probleem opgelost, noch heeft politiek gekrakeel dat ooit gedaan.

Vertellen aan de mensen dat vegetariër worden goed is voor ons lichaam, daar kan ik mee leven, maar niet met de bewering dat dit het milieu gaat redden.

Dat bij de kweek van soja tonnen herbiciden, pesticiden en fungiciden worden gebruikt, dat het Amazonewoud ervoor moet wijken en de Cerrado, het savannegebied in Zuid-Amerika nog 3 maal sneller wordt gerooid, dat de CO2 uitstoot ervan samen met de watervoetafdruk de teelt zwaarder belast dan de kweek van kippen of varkens, en bijna gelijkstelt aan de runderkweek bijvoorbeeld doet mij zelf toch eerder naar erwten en bonen van bij ons grijpen, die een evenwaardige eiwitvervanger zijn.

Dat de consumptie van ananas (geschat 100.000 stuks per week in België), in Costa Rica de biodiversiteit in de weg staat, het gebruik van pesticiden daar het water zodanig vervuilt dat het giftig is voor de mens, en dat het lachgas dat vrijkomt door gebruik van stikstofbemesting erger zou zijn voor het milieu dan CO2 zal me eerder naar een appel of een peer doen grijpen.

Hetzelfde probleem stelt zich bij de kweek van avocado. In Mexico is al 33% van de bossen boven de 1200m gerooid, rivieren komen droog te staan omwille van illegale pijpleidingen voor irrigatie, watervervuiling is een zwaar probleem, om nog maar te zwijgen van de meer dan 10.000km die onze avocado per vliegtuig moet overbruggen om tot bij ons  te geraken.

Als beheerders van de grootste volkstuinconcentratie van Vlaanderen binnen één district worden wij geregeld geconfronteerd met opmerkingen als de ligging (te dicht bij wegen), bodemanalyse (zware metalen), gebruik van pesticiden en herbiciden (tegen bvb. Coloradokever) enzoverder.

Wij hebben als bestuur in ons algemeen reglement vermeld dat enkel ecologisch verantwoorde producten mogen gebruikt worden. Het is de verantwoordelijkheid van de individuele tuinder om zich aan deze regels te houden.

Dat doet me echter denken aan het verhaal van de splinter en de balk.

Tot nu toe heb ik nog geen kiwi, quinoa, of andere uitheemse gewassen zien kweken in de volkstuinen. Wel knolraap, lof, schorseneren en prei. En wortelen, pastinaak, peterseliewortel, erwten, bonen, tuinbonen, selder …

Dan stel ik me de vraag: is vegetarisch met vleesvervangers zoveel beter voor ons milieu dan consumptie van producten van eigen bodem? En dan hebben we het nog niet over de grondstoffen voor de productie van dingen die onze omgeving milieuvriendelijker (elektrische auto, (bak)fiets …) en makkelijker (gsm, …) maken. “Bloed, zweet en luxeproblemen” gevolgd op de TV één?

Zie ook artikels:

https://www.mo.be/analyse/wie-betaalt-de-groene-rekening-van-de-elektrische-auto

https://viveplus.nl/hoe-groen-zijn-elektrische-autos/

https://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/153243-elektrische-autos-toch-niet-zo-milieuvriendelijk.html

Misschien moeten we beginnen dicht bij huis, maar rekening houden met de rest van de wereld. En luisteren naar de wetenschappers, maar dan naar het hele verhaal. De politiekers aanspreken om verder realiseerbare en betaalbare maatregelen te nemen. Want er is inderdaad geen planeet B.

Laat ons bewust omgaan met hetgeen de natuur ons biedt, met respect, maar zonder een ver-van-mijn-bedshow wanneer het over heel de planeet gaat. Dit is een persoonlijke bedenking, geen aanval tegen wie of wat dan ook.

Lutgarde Paulissen

Voorzitster Volkstuinen Deurne vzw

Lay-out en illustraties: Rudi Van Gastel

Bronnen: Wikipedia, Eco Tracé

Knolraap en lof, schorseneren en prei (Dokterandus P)

En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied, ‘Knolraap en lof, schorseneren en prei’: op bladzijde 85 van onze bundel ‘Rampen bedreigen het menselijk leven’, knolraap en lof, schorseneren en prei

Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven, knolraap en lof, schorseneren en prei

Gif in de bodem, lawaaiige buren, knolraap en lof, schorseneren en prei

Buien en lagere temperaturen, knolraap en lof, schorseneren en prei

Libanon, El Salvador, Suriname, knolraap en lof, schorseneren en prei

Weekbladenroddel en etherreclame, knolraap en lof, schorseneren en prei

Degeneratie en makelaardij, knolraap en lof, schorseneren en prei

Heel onze wereld wordt één woestenij, knolraap en lof, schorseneren en prei (Halleluja)

Dalende omzet en stijgende lasten, knolraap en lof, schorseneren en prei

Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten, knolraap en lof, schorseneren en prei

Vuil en verval en terreur in de straten, knolraap en lof, schorseneren en prei

Popidioten en voetbalfanaten, knolraap en lof, schorseneren en prei

Kwalijke ziekten en vieze gezwellen, knolraap en lof, schorseneren en prei

U hoef ik zeker wel niets te vertellen, knolraap en lof, schorseneren en prei

Duistere driften en afgoderij, knolraap en lof, schorseneren en prei

Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij, knolraap en lof, schorseneren en prei (Prijs de Heer)

Overal zien wij ze groeien, de horden, knolraap en lof, schorseneren en prei

Mensen die steeds minder menselijk worden, knolraap en lof, schorseneren en prei

Mensen die jengelen, mensen die bulken, knolraap en lof, schorseneren en prei

Mensen die lasteren, schimpen en pulken, knolraap en lof, schorseneren en prei

Mensen, gespeend van gevoel en geweten, knolraap en lof, schorseneren en prei (Prijs de Heer)

En wat die mensen niet allemaal eten, knolraap en lof, schorseneren en prei

Nooit meer, nooit meer keert het getij, knolraap en lof, schorseneren en prei

En zet u dit er dan ook nog maar bij, knolraap en lof, schorseneren en prei

Knolraap en lof, schorseneren en prei

Knolraap en lof, schorseneren en prei

Knolraap en lof, schorseneren en prei

Knolraap en lof, schorseneren en prei

Knolraap en lof, schorseneren en prei

About The Author

mm

Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelance-journalist en was o.a. correspondent van GvA voor het district Deurne. Hij werkt mee aan buurtbladen zoals 't Vliegerke en Borgerblad

Leave a reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *