Select Page

Kasteel Sterckshof wordt niet meer verkocht maar wel verpacht

Kasteel Sterckshof wordt niet meer verkocht maar wel verpacht

Na het lezen van het artikel over de opening van de expositie ‘Out of office’ in kasteel Sterckshof, vroeg lezer Erik Biesemans zich af hoe het gesteld was met het kasteel. Want dat stond toch te koop? Gazet van Deurne zocht het even uit.

We stelden de vraag aan provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) die onder meer bevoegd is voor erfgoed. Hij antwoordde bij monde van zijn kabinetschef Geert Grawez: “Het kasteel staat niet meer te koop. Er waren wel ernstige kandidaten maar uiteindelijk haakten ze allemaal af. De redenen waren de moeilijke indeling van het gebouw, de hoge restauratiekost bovenop de aankoopprijs en de onzekerheid wegens de stedenbouwkundige mogelijkheden.” Het provinciebestuur heeft dan einde van vorig jaar het geweer van schouder veranderd. De provincie gaat samenwerken met de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Vlaamse Erfgoedkluis. Een samenwerking die in drie fases zal verlopen.

Geert Grawez geeft uitleg: “In een eerste fase wordt een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd. Op basis van een bouwhistorisch onderzoek, een bouwtechnische analyse en een ruimtelijke analyse worden één of meerdere herbestemmingsscenario’s gedefinieerd en wordt de financiële en architecturaal-technische haalbaarheid nagegaan. Dan volgt fase twee en die omvat een marktbevraging waarbij een erfpachtrecht in de markt wordt gezet. Als er een kandidaat-erfpachter wordt gevonden, zijn we in de derde fase aanbeland. De Vlaamse Erfgoedkluis koopt kasteel Sterckshof van de provincie Antwerpen en geeft het op haar beurt in erfpacht aan de winnaar van de marktbevraging.”

Advertisement

De kabinetschef wijst erop dat de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Vlaamse Erfgoedkluis de knowhow hebben in het ‘vermarkten’ van grote beschermde monumenten. Grawez: “In Antwerpen hebben ze bijgedragen aan een duurzame oplossing voor onder meer de Handelsbeurs en de Peperbus. We gaan er van uit dat we op termijn ook voor het kasteel Sterckshof een geschikte invulling zullen vinden.”

About The Author

mm

Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelance-journalist en was o.a. correspondent van GvA voor het district Deurne. Hij werkt mee aan buurtbladen zoals 't Vliegerke en Borgerblad

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *