Select Page

Bescherm de beuk

Bescherm de beuk

AG Vespa, verantwoordelijk voor het vastgoed van de stad Antwerpen, zoekt een nieuwe huurder voor het voormalige kleuterschooltje op de middenberm van de Boekenberglei. Maar welk lot is de rode beuk op dit perceel beschoren?

De stad Antwerpen zoekt voor het schooltje dat tot vorig jaar de kleuterafdeling van stedelijke basisschool ‘Het land van Nu’ herbergde, een nieuwe gebruiker. In de tuin van dit gebouw staat een rode beuk, een prachtig exemplaar. Een tamelijk jonge boom, zijn leeftijd wordt geschat op ruim 80 jaar. Bovendien vrij uniek, volgens boomkenners staan er maar enkele vrijstaande rode beuken op het grondgebied van Antwerpen. En volgens wijlen heemkundige Jef Coenen heel misschien ook nog een relict van het verdwenen historische goed Lanteernhof. Over de boom wordt niets gezegd in de informatiebrochure die werd opgesteld door AG Vespa. Dat houdt risico’s in, dat heeft het recente verleden al eerder aangetoond.

Boom moest plaats maken voor containerklasjes

In 2012 kreeg harmonie Ontwaken na 32 jaar gebruik van het pand als oefenlokaal te horen dat ze het pand moesten verlaten. De stad was koortsachtig op zoek naar lokalen om het tekort aan schoolruimte op te vangen. In het gebouw zouden kleuters onderdak vinden en in de tuin zouden tijdelijke containerklassen worden gezet voor de leerlingen van de lagere school. De beuk zou bijgevolg worden geveld. Buurtbewoners die dit hoorden trokken aan de alarmbel en contacteerden een aantal beleidsmensen. Toenmalig districtsschepen voor groen Walter Verbruggen (Groen) schoot in actie. Met resultaat want het spoor van de klasjes in de tuin werd verlaten.

Kleuters van 3,90 meter

Er werd wel gesteld dat de boom tot een hoogte van vier meter zou worden gesnoeid. Waarop groenspecialisten dan weer reageerden dat een gesnoeide beuk vatbaar is voor schorsbrand en dood kan gaan. Ook de organisatie BOS+ bezwoer de groendienst van de stad Antwerpen niet tot snoeien over te gaan. BOS+ is de Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud en bomen in het algemeen.  En de plaatselijke buurtgroep ’t Vliegerke had gemeten dat de vrije hoogte onder de beuk anderhalve meter was, hoog genoeg voor kleuters. Een deskundige groen van de stad Antwerpen antwoordde: “ De geruchten als zou deze boom gesnoeid worden kloppen niet. Er zal niet aan deze boom worden geraakt.” Een aantal dagen later werden echter in alle stilte de takken onderaan de beuk afgezaagd.

Graven tussen de wortels

Enkele jaren later werd een speeltuig geplaatst, deels onder de takken van de boom. Daarbij werd een put gemaakt van ongeveer 40 cm. Beuken wortelen zeer oppervlakkig en de wortels gaan niet diep. Graven onder de kroon van een beuk is dan ook sterk af te raden. Helaas was er niemand om hier op te wijzen.

Bescherming

Het is dit gemorrel aan de boom dat zorgt voor onrust bij mensen die de beuk welgezind zijn. Vandaar dat ik hier en nu de vraag willen stellen aan wie het aanbelangt: geef de boom een beschermd statuut zodat hij niet zomaar mismeesterd kan worden. Als er iets zou moeten veranderen, is het de esdoorn die een mooie ontwikkeling van de beukenkruin belemmert. Maak er een ‘toekomstboom’ van. Of bescherm hem als waardevolle boom. Dat kan onder meer via het Agentschap Onroerend Erfgoed. Als uitsmijter geef ik hier nog een overweging van de Russische auteur en wetenschapper N.T. Mirov: “Als een boom wordt behandeld als een levend organisme, met begrip van zijn vitale functies, dan zal hij voor de mens voortdurend een bron zijn van profijt en plezier.”

About The Author

mm

Wilfried Defillet schrijft al jaren als freelance-journalist en was o.a. correspondent van GvA voor het district Deurne. Hij werkt mee aan buurtbladen zoals 't Vliegerke en Borgerblad

Leave a reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *